BRATISLAVA

Date

April 24th, 17.00

Place:

Faculty of Architecture STU in Bratislava
Námestie slobody 19
812 45 Bratislava

Time:

Monday – Friday: 8.00 to 18.00
Saturday – Sunday: closed

The opening of the international MoMoWo Travelling Exhibition in Bratislava will take place at the Faculty of Architecture STU in Bratislava on the 24th of April. The exhibition is one of the key activities of the project Women's creativity since the Modern Movement – MoMoWo, and it has been conceptually prepared by the University of Oviedo. The aim of the exhibition is to make visible the works created by female architects and designers.

„Výstavu tvorí interiérová a exteriérová časť. Interiérová časť pozostáva z interaktívnej digitálnej výstavy MoMoWo | 100 diel za 100 rokov. Európske ženy v architektúre a dizajne 1918 – 2018. Približuje nielen pôsobivú zbierku diel a ich autorky, ale aj interaktívny itinerár architektúry a dizajnu naprieč

Európou, ktorý́ vytvoril medzinárodný́ tím MoMoWo s cieľom propagovať 125 vybraných diel, ktorých autorkami sú ženy. Séria diel priblížených projektom MoMoWo mapuje inšpiratívny príbeh o hmatateľnom európskom kultúrnom dedičstve vytvorenom ženami. Ide o kus histórie, ktorá presahuje dočasné hodnoty a stáva sa križovatkou nielen pre umelcov a ich publikum, ale aj pre budúcich tvorcov.”